Dokładne wymiary freza

 • Specyfikajca

 • Chwyt

 • Typ czoła

 • Wypełnij odpowiednie pola odnośnie do wybranych typów czoła.

  Kąt i długość fazy dla czoła z fazą.

  Promień naroża dla czoła z promieniem naroża.

  Promień kuli dla czoła kulistego.

 • Informacje dodatkowe

 • Informacje kontaktowe

 

Weryfikacja